Milthers

Slægten Milthers” er en forening for slægtsforskning, der tager udgangspunkt i den del af slægten, der hedder Milthers til efternavn. Der var Vilhelm Milthers, der købte navnet og skiftede fra Miltersen til Milthers i forbindelse

Vores navne blev utroligt enslydende, da staten i 1828 påbød danske familier at tage sig et fast efternavn. Det faste efternavn skulle være ens for både sønner og døtre. Navneloven gav danskerne mulighed for frit at vælge det navn, de ville have. Sådan kom vi til at hedde Milthers.

Vilhelm giftede sig med Valborg, der var datter af Sofus Høgsbro. To store (registrerede) slægter samledes dermed, og Vilhelm stod for registreringen af begge slægter. Milthers hører i den sammenhæng til Fastergaardslægten, og Fastergaard er en gård i Faster i Jylland, der stadig er på slægtens hænder.

Klik her for adgang til din e-mail