Vejledning i den nye mail

Din nye e-mailkonto
Din nye e-mailkonto i Office 365 er en konto af typen Exchange. For at sætte den op på dine enheder, skal du først fjerne den gamle konto, der havde typen IMAP eller POP3. Bemærk, at når man gør dette på en Apple Mac computer, så fjerner man også den eksisterende mail. Hvis mailen følger kontoen er det ikke et problem, da mailen dukker op igen, når kontoen sættes op igen. Er du usikker på dette, er det altid en god idé at lave en backup først.

Din gamle e-mailkonto
Denne kan stadig tilgås. Gå ind på http://gammel.milthers.dk eller klik på linket på forsiden. Din gamle adresse er omdøbt til (dig)@milthersold.dk. Din adgangskode er ikke ændret.